Seyitömer Tesisi, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait Seyitömer Termik Santralından çıkan uçucu külü değerlendirmek üzere, termik santralı sınırları içerisinde kurulmuştur.

Bu tesisimizde ayırma işlemine tabii tutulmaksızın çimento fabrikalarına gönderilen kaba kül ile birlikte beton santralleri için TS EN 450 Standardına uygun uçucu kül üretimi yapılmaktadır.
Ayırma (separasyon) işlemine tabii tutulacak kaba kül, Seyitömer Termik Santralına ait, her biri 600 ton kapasiteli Silo1, Silo2 ve Silo3 silolarından doluluk oranlarına göre alınır.

Ayırma (separasyon) işlemi sonrası elde edilen uygun ürün, her biri 200 ton kapasiteli Silo1 ve Silo2 silolarımıza alınır ve bu silolardan ürünler açık dolum körükleriyle silobaslara yüklenerek satış gerçekleşir.

Seyitömer Tesisinin separasyon kapasitesi maksimum 40t/h’ dir. Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesislerinde, TS EN 450 Standardı kapsamında hazırlan numune alma planına göre numuneler belirlenen periyotlarda alınarak gerekli deneyler yapılır ve standarda uygun ürün üretilir.

Üretim Tesislerinde sadece 45µm analizleri yapılır. Zira tek değiştirilebilecek parametre budur. Beyan edilen incelik değerleri sağlanacak şekilde seperatör değerleri ayarlanır. TS EN 450-1 Standardında istenilen tüm değerler için, belirtilen periyotlardaki analizler Bursa Çimento Fab. A.Ş. Laboratuvarında yapılmaktadır.