Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. bünyesinde; Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait Seyitömer Termik Santralı (Kütahya) sınırları içerisinde kurulmuş ve faaliyet gösteren uçucu kül ayırma (separe) tesisi bulunmaktadır.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait (E.Ü.A.Ş.) Seyitömer Termik Santralı’nda kurulu tesis, termik santralde yakılan kömürden elde edilen külün elektro filtrelerde toplanan ince kısmının ayırmaya (separasyon) tabi tutularak standartlara uygun biçimde çimento ve hazır beton üretiminde kullanılabilir katkı maddesi haline getirilmesi, kısaca pulverize uçucu kül (puk) üretimi ile iştigal etmek üzere Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında 17.12.1999 tarihinde kurulmuştur.

Mart 2001 ayında ilk üretim ve satışına başlayan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin hisseleri; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından 28.06.2001 tarihinde %54,97’si,05.03.2002 tarihinde %45’i olmak üzere satın alınmıştır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin öngörüleri doğrultusunda bugüne değin yapılmış olan yatırımlara Şirket, Çimento üretiminde kullanmak üzere her biri 40 ton/saat sevk kapasiteli 6 dolum tesisinden Ham Kül, Hazır Beton üretiminde kullanılmak üzere 960 ton/gün Separe Kül üretimi ile 80 ton/saat sevkiyat hızıyla sektörde lider konumuna erişmiştir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait Seyitömer Termik Santralı özelleştirme ihalesini Çelikler kazanmış ve Santralı 17 Haziran 2013 tarihinde teslim almışlardır.

Seyitömer Tesisi için Performans Değişmezliği Belgesi Uçucu kül-Betonda Kullanım İçin  03.12.2008 tarihinde, belgelendirme kuruluşu Kalite ve Çevre Kurulu’ ndan alınmıştır.