SERMAYEMİZ 

 4.800.000,00 TL

 İŞTİRAKLERİMİZ

Adı Unvanı                           Sermayesi İştirak Payımız
Çimento İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.. 50.000,00 TL  % 0,0001
Bursa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. 50.000,00 TL  % 0,015